Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2019

Nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") säätelevät Verkkosivuston käyttöä.

Lisäksi tässä asiakirjassa määritetään vaiheet ja toimenpiteet, joita tulee noudattaa Ostajien ja Myyjien välisten kauppojen maksutoimissa.

Tämän Verkkosivuston tarjoamien Palveluiden käytön yhteydessä oletetaan, että "Verkkosivuston käyttäjä" (jäljempänä "Käyttäjä") hyväksyy täysin ja varauksetta StubHubin julkaisemien "Käyttöehtojen" kaikki säännöt ja määräykset sillä hetkellä, kun Käyttäjä avaa Verkkosivuston.

Joidenkin Verkkosivuston kautta tarjottujen Palveluiden käyttöön liittyy ylimääräisiä ehtoja (jäljempänä "Lisäehdot"), jotka saattavat joissakin tapauksissa korvata, täydentää ja/tai muutoin muuttaa ajankohtaisia Käyttöehtoja.

Tästä syystä Käyttäjän täytyy lukea myös nämä Lisäehdot huolellisesti ennen tällaisten Palveluiden käyttämistä. Lisäksi Verkkosivuston käyttöön sovelletaan kaikkia StubHubin Käyttäjälle tarjoamia ilmoituksia, ohjesääntöjä ja ohjeistuksia, jotka saattavat korvata, täydentää ja/tai muutoin muuttaa näitä Käyttöehtoja.

StubHub pidättää oikeuden muokata näiden Käyttöehtojen määräyksiä. Tällöin StubHub ilmoittaa rekisteröityneille Käyttäjille etukäteen kaikista Käyttöohjeisiin tehtävistä muutoksista ja korvaa Käyttöehtojen aiemman version Verkkosivustolla. Jos Käyttäjä jatkaa palveluiden käyttöä Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, hän hyväksyy varauksetta muokatut Käyttöohjeet. Jos Käyttäjä ei hyväksy muokattuja Käyttöehtoja, sopimus voidaan lopettaa sivuston tarjoamien Palveluiden käytön estämisellä tai Käyttäjän avoinna olevan tilin sulkemisella.

Verkkosivuston sisällön yleinen tarkasteleminen ja selaaminen on ilmaista. StubHubin tarjoamien Palveluiden käyttöön sovelletaan Käyttäjän osalta näissä Käyttöehdoissa määritettyjä veloituksia.

Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että tarjottujen Palveluiden tekniset viitetiedot, yleiset ehdot ja sopimuksen viimeistely ovat tarpeeksi todistamaan, että myöntymyksessä ei ole voinut tapahtua minkäänlaista virhettä. StubHub kuitenkin ilmoittaa Käyttäjälle kaikista Palveluiden teknisiin ominaisuuksiin tai sopimussuhteisiin tehtävistä muutoksista virallisesti pyydettäessä.

Lippujen vaihdon Lisäehdot

StubHub tarjoaa Verkkosivustonsa kautta Käyttäjille kauppakirjojen siirtämiseen tarkoitetun välityspalvelun (jäljempänä "Palvelu") ja muut ajankohtaisissa Käyttöehdoissa kuvatut oheispalvelut (jäljempänä yhdessä "Palvelut"). Nämä kauppakirjat sallivat pääsyn tapahtumaan tai yleiseen esitykseen (jäljempänä "Lippu) ja niiden kauppaosapuolina toimivat kauppakirjan/omistusoikeuden virallinen haltija, joka on halukas ja valtuutettu luovuttamaan kolmannelle osapuolelle ilmaiseksi tai maksua vastaan (jäljempänä "Myyjät" vain kuvailevasti), sekä näiden kauppakirjojen halukas edunsaaja tai ostaja (jäljempänä "Ostajat" vain kuvailevasti).

StubHub ei ole minkään edellisessä kappaleessa kuvatun Lipun lakimääräinen haltija tai omistaja, eikä se luovuta, lahjoita, myy, osta tai siirrä mitään tuotteita tai niiden omistajuuksia, eli se tarjoaa Käyttäjille ainoastaan portaalin tukeakseen ja edistääkseen yllä kuvattujen Lippujen kauppaamisen oikeaoppista kehittymistä ja taloushallintaa. StubHub ei jaa lippujen lainoikeudellista omistajuutta Käyttäjien (Myyjän ja Ostajan) kesken.

StubHub tarjoaa Palvelunaan ainoastaan sovellusalustan, jolla helpotetaan Ostajien ja Myyjien välisiä kauppoja, eikä se voi siis taata, että kaupat tapahtuisivat tehokkaasti, koska kauppojen todellinen luonne riippuu Käyttäjistä. Hyväksymällä ajankohtaiset Käyttöehdot Käyttäjät vapauttavat StubHubin kaikesta vastuusta koskien Verkkosivuston kautta suoritettuja tai yritettyjä kauppoja, ellei laki toisin vaadi.

StubHub ei hallitse tai takaa Myyjien ilmoitusten todenperäisyyttä tai paikkansapitävyyttä tai Myyjien pätevyyttä myydä Liput. Näillä Käyttäjillä on velvollisuus antaa julkaistujen Lippujen paikkansapitävät, täydelliset ja tarkat tiedot.

TTarjottu Palvelu on kuvattujen Käyttöehtojen hyväksymisen yhteydessä voimaan astuvan, käyttäjien ja StubHubin välisen välityssopimuksen alainen. Tämä välityssopimus velvoittaa palvelun Käyttäjiä ja StubHubia molemmin puolin, riippumatta Ostajien ja Myyjien välille syntyneestä sopimussuhteesta.

1. Käyttäjärekisteri

1.1. Sitoumus:

Verkkosivuston käyttö edellyttää Käyttäjän liittymistä tai rekisteröitymistä Verkkosivustolle. Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjää pyydetään hyväksymään ajankohtaiset Käyttöehdot.

1.2. Vaatimukset:

Rekisteröinti edellyttää, että Käyttäjä on täysi-ikäinen, pystyy toimimaan asiaankuuluvasti ja lainmukaisesti sekä antaa StubHubille rekisteröintilomakkeessa pyydetyt tiedot. StubHub käsittelee näitä tietoja yksityisyys- ja tietoturvakäytännössä kuvatulla tavalla: Tietosuojakäytäntö

1.3. Tarvittavat tiedot:

Rekisteröinti vaatii, että Käyttäjä antaa StubHubille koko nimensä, sähköpostiosoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa.

1.4. Käyttäjän nimi ja pääsykoodi:

Kun Käyttäjä on lähettänyt rekisteröintilomakkeen käyttääkseen Palvelua, hänelle annetaan Käyttäjänimi, joka on sama kuin rekisteröintilomakkeessa annettu sähköpostiosoite, sekä salasana, jolla Käyttäjä voi kirjautua sisään ja jota hän voi muuttaa myöhemmin. Käyttäjä on itse vastuussa Käyttäjänimensä ja salasanansa hallussapidosta ja suojauksesta, eli kaikkia Käyttäjänimellä ja salasanalla tehtyjä kauppoja pidetään hänen vastuullaan.

1.5. Tietojen paikkansapitävyys:

Kaikkien Käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamien tietojen täytyy olla paikkansapitäviä, tarkkoja ja kaiken kattavia. Käyttäjä takaa myös, että kaikki tiedot, joita hän lähettää myöhemmin palvelutilauksen vaatimissa lomakkeissa, ovat paikkansapitäviä. Käyttäjän vastuulla on pitää kaikki StubHubille tarjotut tiedot ajan tasalla siten, että hän päivittää ne aina vastaamaan nykyistä tilannettaan. Käyttäjä on kaikissa tapauksissa itse vastuussa mistä tahansa virheellisestä tai epätarkasta tiedosta sekä kaikista vahingoista, joita StubHubille tai kolmansille osapuolille saattaa tästä aiheutua.

2. Sopimusosapuoli

2.1 Jos ostat tai myyt Verkkosivustollamme Lippuja tapahtumaan, joka järjestetään

2.1.1. Yhdysvalloissa, teet sopimuksen StubHub, Inc:n kanssa (mukaan lukien sen tytäryhtiö Last Minute Transactions, Inc. (Last Minute Services -palvelun operaattori)), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105.

2.1.2. Kanadassa, teet sopimuksen on StubHub Canada Ltd., WeWork, 240 Richmond Street West, Suite 4-113, Toronto, Ontario, Canada M5V 1V6.

2.1.3. Isossa-Britanniassa, teet sopimuksen StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, London, United Kingdom, SE1 2AF.

2.1.4. Meksikossa, teet sopimuksen EVANDTI, S.A. de C.V:n kanssa, Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, México.

2.1.5. Japanissa, teet sopimuksen Ticket Experience, Co. Limitedin kanssa, Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512.

2.1.6. Etelä-Koreassa, teet sopimuksen Ticket Experience, Inc:n kanssa, The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea.

2.1.7. Kaikkialla muualla maailmassa teet sopimuksen Ticketbis S.L:n kanssa, Calle Uribitarte nº6, 48011 Bilbao, Vizcaya, Spain. Yrityksen CIF-numero (Corporate Fiscal Identification) on B-95630034 ja se on rekisteröity Vizcaya Merchantile -rekisteriin: kirja 518, sivu 69, arkki BI-57766.

2.2. Sopimusosapuoli on jäljempänä "StubHub", "me", "meille" tai "meidän".

2.3. Evandti AR, S.A. on osapuoli, joka käsittelee kaikki maksut Argentiinan sivustollamme. Jos siis ostat ja/tai myyt lippuja Argentiinan sivustollamme, teet maksutapahtumien osalta sopimuksen Evandti AR, S.A.:n kanssa sen lisäksi, että teet sopimuksen Ticketbis S.L.:n kanssa.

2.4. Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. on osapuoli, joka käsittelee kaikki maksut Brasilian sivustollamme. Jos siis ostat ja/tai myyt lippuja Brasilian sivustollamme, teet maksutapahtumien osalta sopimuksen Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda.:n kanssa sen lisäksi, että teet sopimuksen Ticketbis S.L.:n kanssa.

3. Lippujen myyminen

3.1. Lipun tiedot

Rekisteröinnin jälkeen Lippua tarjoava Käyttäjä julkaisee sen Verkkosivustolla antamalla yksityiskohtaiset, paikkansapitävät ja tarkat tiedot pakollisiin kenttiin, mukaan lukien seuraavat: Lippuja koskevan tapahtuman nimi, tapahtuman päivämäärä sekä tarjotun Lipun tyyppi, mahdolliset rajoitukset ja toivottu hinta ("Tarjous").

Myyjä on myös velvollinen antamaan luotto-/pankkikorttinsa numeron, jonka vanhenemispäivän täytyy olla lippuja koskevan tapahtuman päivämäärän jälkeen. Lisäksi hän valitsee haluamansa maksutavan, jotta StubHub voi maksaa tarjottujen lippujen kaupasta saadun summan. Saatavilla olevat maksutavat on kerrottu myyntilomakkeessa Verkkosivustolla.

3.2. Tarjouksen julkaiseminen

Kun käyttäjä julkaisee Tarjouksensa Verkkosivustolla, hän antaa StubHubille ja joissakin tapauksissa kumppaniyhtiöille ja/tai osallistuville yhtiöille rajoittamattomat oikeudet julkaista ja esittää näitä tietoja oikeuksien omistajien muilla verkkosivustoilla. Julkaistessaan ilmoituksen Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu suorittamaan StubHubin Käyttöehdoissa kuvatut toimenpiteet.

Tarjouksen julkaiseminen Verkkosivustolla merkitsee myös työtilaussopimuksen virallistamista ja StubHubin Palvelun tarjoamisen aloittamista Myyjälle. Kun Ostaja hyväksyy tarjouksen, tämä Palvelu perii välityspalkkion. Lisäksi StubHub vaatii korvauksen sopimusehtojen laiminlyönnistä.

Tämä Palvelu perii välityspalkkioita ja tarvittaessa StubHubille maksettavan rangaistusmaksun, jos sopimusehtoja rikotaan, kun Ostaja on hyväksynyt Tarjouksen. Lisäksi StubHub varaa oikeuden hakea korvauksia tappioista ja vahingoista tarvittaessa.

3.3. Julkaistujen Tarjousten voimassaoloaika ja sovellettavuus

Tavallisesti tarjottujen Lippujen umpeutumisaika on sama kuin Lippuja koskevan tapahtuman päivämäärä. Myyjien julkaisemat Tarjoukset, jotka eivät kuulu "Viime hetken tarjouksiin", voivat olla voimassa viimeistään 3 arkipäivää ennen Lippua koskevan tapahtuman odotettua päivämäärää.

Joissakin tapauksissa Tarjousten voimassaoloaikojen ehdot saattavat vaihdella riippuen olosuhteista tai tilanteista, jotka eivät ole StubHubin hallittavissa. Näissä tapauksissa StubHub ilmoittaa Käyttäjille Tarjousten voimassaoloaikojen ehtoihin tehdyistä muutoksista heti, kun tällaisista olosuhteista on uskottavia todisteita.

3.4. Maksuton julkaiseminen

Tarjousten julkaiseminen on Myyjälle maksutonta. StubHub perii prosentuaalisen välityspalkkion vain siinä tapauksessa, että tarjottu Lippu kaupataan onnistuneesti, pois lukien rangaistusmaksu, joka peritään kohdassa 3.10 määritetyllä tavalla Käyttäjän laiminlyödessä sopimusehtoja.

3.5. Luotto-/pankkikortti

Myyjän täytyy antaa Tarjouksen julkaisun yhteydessä StubHubille voimassa olevan luotto- tai pankkikortin numero, joka erääntyy vasta kyseisen tapahtuman päivämäärän jälkeen. Antaessaan nämä kortin tiedot Käyttäjä valtuuttaa tarkoituksellisesti StubHubin suorittamaan maksut tai veloitukset, joita Lippujen kauppaaminen ja StubHubin Palveluiden tarjoaminen ajankohtaisten Käyttöehtojen mukaisesti saattaa aiheuttaa.

3.6. Lippujen kauppaamiseen sovellettavat verot

Jos Lippuihin sovelletaan tullimaksuja tai veroja, Myyjän velvollisuus on ottaa selvää niiden luonteesta ja suuruudesta sisällyttääkseen ne lopulliseen luovutushintaan. Nämä tullimaksut ja verot ovat erillään arvonlisäverosta (ALV), jota sovelletaan StubHubin Käyttäjille tarjoamaan Palveluun.

3.7. Myyjän määräämän kauppahinnan määrittäminen

Myyjän tekemä ja ajankohtaisten Käyttöehtojen mukainen Tarjousilmoitus sisältää hinnan, jonka Myyjä odottaa saavansa kaupasta. Tästä syystä Myyjä syöttää Verkkosivuston tarjoamaan myyntilomakkeeseen kaupasta haluamansa summan. Myyjä on itse vastuussa hinnan määrittämisestä eikä StubHub osallistu tähän päätökseen tai vaikuta tarjottujen hintojen määrittämiseen millään tavalla.

Näin ollen Myyjä saa itse valita vapaasti hinnan ja kantaa vastuun kappaleessa 2.6 mainituista määräyksistä koskien kauppaan liittyviä veroja ja maksaa StubHubin tarjoamasta Palvelusta kappaleen 3.8 mukaisen palkkion. Myyjä voi muokata kaupan hintaa koska tahansa ennen kuin Ostaja hyväksyy Tarjouksen.

3.8. Lippujen välityspalkkion hinnat

StubHub perii Verkkosivustollaan Tarjouksia tekevältä Myyjältä maksun Palvelunsa käyttämisestä jokaisesta Verkkosivuston kautta käydystä kaupasta. StubHubin tarjoamien Palveluiden hinta määritetään seuraavalla tavalla:

3.9. Myyjän linkittäminen hyväksyttyyn Tarjoukseen

Kun StubHub on lähettänyt Myyjälle ensimmäisen sähköpostin ilmoittaakseen (tapauksesta riippuen), että myynti odottaa vahvistusta tai on vahvistettu, Tarjousta ei voi perua tai muokata, ja Myyjän täytyy säästää Liput Ostajalle luovutettavaksi. Kun Ostaja hyväksyy ilmoituksessa tarjotun kaupan, StubHub lähettää sähköpostivarmistuksen. Tällöin Myyjän täytyy suorittaa kauppa loppuun siten, että Ostaja voi käyttää hankkimansa Liput tarkoituksenmukaisesti.

Kaikki myynnit ovat lopullisia. StubHub ei ole vastuussa järjestettävien tapahtumien olosuhteista, muutoksista paikkaan, aikatauluun tai esiintyjiin eikä tapahtumien mahdollisista peruuntumisista. Jos edellisessä kappaleessa kuvattuja tilanteita ilmenee, StubHub päättää yksinomaisesti kauppojen suorittamisesta aiheutuvien maksujen perumisista.

3.10. Sääntöjen laiminlyönti myyjän toimesta. Rangaistusmaksut:

StubHub perii Myyjiltä veloituksen myynneistä, joita ei suoriteta onnistuneesti loppuun johtuen lippujen Myyjän virheestä tai laiminlyönnistä. Nämä maksut vastaavat kustannuksia, joita StubHubille koituu epäonnistuneiden kauppapyyntöjen selvittämisestä. Lisäksi StubHub varaa oikeuden sulkea Myyjän tilin, jos Myyjällä esiintyy toistuvasti virheitä tai laiminlyöntejä. Kyseiset rangaistusmaksut peritään Myyjältä seuraavissa tilanteissa:

StubHubin Myyjille antamat sanktiot ovat luonteeltaan aina veloituksia. Ne toteutetaan Myyjän valitsemalla tavalla takuuna siitä, että myynti tapahtuu, tai vähennetään Myyjälle maksettavien myyntien kokonaissummasta. Olipa hallintomaksujen muoto mikä tahansa, StubHub soveltaa niitä automaattisesti, jos ja kun Myyjä laiminlyö sääntöjä alla kuvatuin tavoin. Rangaistukset veloitetaan kaikkine sovellettavine veroineen.

3.10.1 Rangaistusmaksu lippujen myöhäisestä toimituksesta

Myydyt Liput täytyy lähettää 72 tunnin kuluessa päivämäärästä, joka valittiin lippujen julkaisun yhteydessä. Jos liput lähetetään vasta tämän jälkeen, Myyjältä peritään rangaistusmaksu kustakin myöhässä toimitetusta paketista. Myöhäisen toimituksen rangaistusmaksujen summat löytyvät seuraavasta linkistä: Rangaistusmaksut.

Tämä maksu vastaa kustannuksia, joita StubHubille koituu tilauksen toimitustilan selvittämisestä ja Ostajien kyselyihin vastaamisesta. Myyjälle maksetaan tilauksen summa, josta on vähennetty välityspalkkio ja myöhäisen toimituksen rangaistusmaksu edellä kuvatulla tavalla.

Tätä rangaistusmaksua ei sovelleta seuraavissa tapauksissa

3.10.2 Rangaistusmaksu virheellisten ja Ostajan hyväksymien lippujen toimittamisesta

Kun lähetetyt Liput eivät vastaa tarkalleen ilmoituksessa kuvattuja lippuja, mutta Ostaja hyväksyy ne, tilaukseen sovelletaan virheellisten lippujen rangaistusmaksua, joka vastaa StubHubin Ostajalle myöntämää alennusta, jotta hän hyväksyisi virheelliset Liput. StubHubin Ostajalle myöntämän korvausalennuksen määrä on täysin StubHubin päätettävissä ja se luovutetaan suoraan Ostajalle.

Myyjälle maksetaan siis myynnin arvo, josta on vähennetty välityspalkkio sekä Ostajalle tarjotun alennuksen summa (jos sellainen myönnettiin). Mikäli Ostaja EI hyväksy korvaavia Lippuja, tilauksen katsotaan epäonnistuneen ja "epäonnistuneiden tilausten" rangaistusmaksua sovelletaan (katso kohta 3.10.3 alla).

Lippujen katsotaan olevan virheellisiä seuraavissa tapauksissa:

Yllä kuvatut tilanteet määritetään StubHubin Verkkosivustolla olevan paikkakartan osioiden ja luokkien perusteella. Tällä tavalla ilmoitusten ja lippujen täytyy vastata StubHubin tapahtumalle tarjoaman paikkakartan osioita ja luokkia. Jos karttaa ei ole, lipputyypit ovat tapahtuman promoottorin määrittelemiä.

3.10.3 Epäonnistuneiden tilausten rangaistusmaksut

StubHub katsoo tilauksen epäonnistuneen seuraavissa tapauksissa:

Jos Myyjä ei lähetä Lippuja tai lähettää virheelliset Liput, joita Ostaja ei hyväksy, StubHub tarjoaa Ostajalle korvauksen tai vaihtaa tilauksen toisen Myyjän lippuihin, jolloin Myyjälle ei makseta myynnin koko hintaa, koska hänen täytyy maksaa StubHubille rangaistusmaksu epäonnistuneesta tilauksesta.

Epäonnistuneen tilauksen rangaistusmaksu tulee olemaan alkuperäisten Lippujen myyntihinnan ja korvaavien samanarvoisten tai parempien Lippujen hinnan välinen ero. Epäonnistuneen tilauksen rangaistusmaksun minimisumma löytyy seuraavasta linkistä: Rangaistusmaksut.

Myyjä voi pyytää StubHubilta virheellisesti lähetetyn Lipun palautusta vain, jos Ostaja ei hyväksy kyseistä Lippua. Lippujen palauttamisesta Myyjälle koituvat kustannukset ovat täysin Myyjän vastuulla. Lisäksi Ostajan täytyy palauttaa virheelliset Liput StubHubille saadakseen korvauksen.

3.11. Lippujen toimittaminen Myyjän toimesta

Myyjä on yksin vastuussa tarjoamiensa ja toimittamiensa lippupakettien noutamisesta. Ottaen huomioon sen, että toimitusprosessit saattavat vaihdella käytettävissä olevien toimituspalveluiden perusteella, Myyjä on yksin vastuussa:

Jos toimituksessa esiintyy ongelmia eikä Myyjä ole säilyttänyt toimituskuitteja tai toimitusmerkintää ei ole skannattu asianmukaisesti, StubHub ei voi vahvistaa, että paketti on noudettu, jolloin Myyjää pidetään vastuussa toimituksen epäonnistumisesta ja Myyjälle koituu epäonnistuneita myyntejä käsittelevässä kohdassa kuvattuja rangaistusmaksuja.

3.12. Sähköiset liput. (e-liput)

Jos Myyjä ei lähetä tai lataa Internetiin oikeita ja tarjouksen mukaisia lippuja, StubHub veloittaa Myyjältä epäonnistuneen tilauksen rangaistusmaksuja asianmukaisesti. Jos Myyjä lataa Internetiin tai lähettää sähköpostitse virheellisen PDF-tiedoston (tai toista tiedostomuotoa olevan tiedoston) tai luo oman tiedostonsa skannaamalla tai valokopioimalla paperiliput, myynti perutaan ja Myyjältä veloitetaan asianmukaiset hallintomaksut.

3.13. Lippujen välitön toimitus

Jos Tarjouksessa on mainittu, että Liput "toimitetaan välittömästi", Myyjä sitoutuu lähettämään ne 72 tunnin kuluessa myyntipäivästä. Näiden 72 tunnin jälkeen StubHub voi perua myynnin tarjoamatta Myyjälle minkäänlaista korvausta. Jos myyntiä ei peruta, StubHub voi päättää veloittaa Myyjältä rangaistusmaksun lippujen myöhästyneestä toimituksesta (rangaistusmaksu on kuvattu tämän asiakirjan kohdassa 3.10.1). StubHub voi yksinomaisesti päättää mitä rangaistusmaksua sovelletaan. Kun "välittömän toimituksen" ajanjakso on kulunut umpeen (72 tuntia myynnin jälkeen), StubHub päättää, perutaanko vai säilytetäänkö myynti ja sovelletaanko siihen myöhästyneen toimituksen rangaistusmaksua.

3.14. Myyjän kaupasta ansaittava summa

StubHub hyvittää onnistuneista kaupoista saadun summan Myyjälle Tarjouksen jättämisen aikana valitun maksutavan mukaisesti. Likvidi summa, jonka StubHub hyvittää Myyjälle, määräytyy Tarjouksen tekemisen aikana kohdan 2.7 mukaisesti.

3.15. Käyttöehdot kaupan maksusta Myyjälle

Menneiden tapahtumien myynnit käsitellään kirjanpidossa kunkin kuukauden toisena ja neljäntenä arkimaanantaina. Näiden myyntien maksumääräys tehdään kaksi päivää kyseisen maanantain jälkeen. Maksun vastaanottamiseen tarvittava aika riippuu valitusta maksutavasta.

3.16. StubHub-tilin sulkeminen

StubHub pidättää oikeuden sallia ja estää pääsyn Verkkosivustolle. Ajankohtaisten Käyttöehtojen vastaisesti toimivilta Myyjiltä saatetaan estää pääsy Verkkosivustolle. Myyjällä on velvollisuus suorittaa loppuun kaikki vireillä olevat tilaukset tilin sulkemisen yhteydessä. StubHub pidättää oikeuden perua Myyjän minkä tahansa myynnin, kun Myyjän tili suljetaan. Kun tili on suljettu, StubHub maksaa Myyjälle kaikki hänelle kuuluvat maksut sovellettavien rangaistusmaksujen vähentämisen jälkeen.

4. Lippujen ostaminen

4.1. Tarjouksen hyväksyminen

Kaikkien Lipuista kiinnostuneiden Ostajien täytyy nimenomaisesti hyväksyä kaikki Käyttöehdot. Tarjouksen ehtojen hyväksyminen ilmaisee, että Ostaja hyväksyy myös Myyjän määräämän hinnan (Myyjä määrittää hinnan itse, joten hintatasoissa saattaa olla eroja), kohdan 4.3 mukaisesti lasketun StubHubin Palvelun hinnan sekä asiaankuuluvat kuljetus- ja toimitusmaksut.

Kaikki myynnit ovat lopullisia. StubHub ei ota vastuuta tapahtuman olosuhteista, mahdollisista muutoksista sen ajankohtaan, paikkaan tai esiintyjiin tai tapahtuman perumisesta. StubHub ilmoittaa Ostajille näistä muutoksista mahdollisuuksien mukaan. Ostajan suorittamia maksuja ei korvata missään tapauksessa.

Tarjouksen hyväksyminen käynnistää StubHubin Palvelujen tarjoamisen Ostajalle. Tällä hyväksynnällä Ostaja valtuuttaa StubHubin veloittamaan Lipun kokonaishinnan ja mahdolliset maksut ostamisen aikana valitun maksutavan kautta, mukaan lukien hyväksynnän aikana voimassa olevat mahdolliset StubHubin Palveluja koskevat verot, joita sovelletaan StubHubin tarjoamiin Palveluihin.

Ostajien on suoritettava maksu käyttämänsä Verkkosivuston paikallisella valuutalla, vaikka he ostaisivat lippuja eri maassa järjestettävään tapahtumaan, jossa on eri paikallisvaluutta. Tästä syystä kaikki StubHub-konserniin kuuluvat jäsenet voivat tarjota maksuprosessointipalveluja konsernin toisen jäsenen puolesta.

4.2. Ostoksen varaaminen ja vahvistaminen

Kun ostos on tehty, StubHub lähettää Ostajan määrittämään osoitteeseen sähköpostin ilmoittaakseen (tapauksesta riippuen), että myynti odottaa vahvistusta tai on vahvistettu, sisältäen myös asiaan liittyvän kaupan tiedot. Tämä tiedonanto toimii todisteena Ostajan ja Myyjän välisestä kaupasta. Mikäli Ostajat eivät pysty osallistumaan tapahtumaan, he voivat käyttää Palvelua uudelleen tarjotakseen ostamansa Lipun myyntiin.

Myyjän laiminlyödessä näitä Käyttöehtoja, ja mikäli mahdollista, suorittaa StubHub kaupat loppuun kokonaisuudessaan lähettämällä Ostajalle paremmat liput. Jos muiden lippujen toimittaminen ei ole mahdollista, hyvittää StubHub Ostajalle lipuista aiemmin veloitetun hinnan samaa maksutapaa käyttäen kuin jolla liput ostettiin.

4.3. Lippujen hinta Ostajalle

Lippujen myyntihinta koostuu seuraavista tekijöistä:

Myyjän määräämä kauppahinta ilmenee Verkkosivustolle lähetetystä Tarjouksesta koskien tapahtumaa, johon myyjä teki Tarjouksen näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Toimituskustannukset sisältävät kustannukset, joita koituu Ostajan Verkkosivustolta ostamien Lippujen toimittamisesta määrättyä toimituspalvelua käyttämällä.

Palvelumaksu koostuu StubHubin Ostajalta Verkkosivuston käytöstä veloittamista maksuista, jotka määritetään seuraavan kappaleen mukaisesti. Sisältää mahdolliset verot.

4.4. Lippujen ostamisesta veloitettava palvelumaksu

Kun käyttäjä ostaa Lippuja, StubHub perii palvelumaksun kaikista Verkkosivuston kautta onnistuneesti tehdyistä kaupoista. StubHubin palvelumaksu määritetään seuraavalla tavalla:

Lippujen toimitukseen vaikuttavat Ostajan tarjoamien tietojen paikkansapitävyys ja tarkkuus (näiden Käyttöehtojen kohta 1.3) sekä Ostajan paikallaolo paketin vastaanottamiseksi. Jos StubHubille koituu missään tapauksessa minkäänlaisia kuluja kolmannen osapuolen lähettipalvelun käytöstä tai jos lisäkustannuksia aiheuttava ylimääräinen toimitus oli tarpeellinen yllä mainitun kohdan mukaisesti, nämä lisäkustannukset veloitetaan Ostajalta.

4.5. Sähköiset liput (e-liput)

Jos ostaja hankkii e-lippuja, hän saa liput sähköpostitse.

5. StubHubin tarjoamat takuut

YYleisesti ottaen StubHub takaa Palvelun käyttäjille, että heidän maksunsa pidetään yksityisinä ja suojattuina ja että heidän tarjoamansa tiedot pidetään luottamuksellisina 2 048 -bittisen Secure Socket Layer (SSL) -salauksen avulla. Kaikki Käyttäjille tehdyt maksusiirrot käsitellään talousyksiköiden päätteissä, jotka takaavat täyden tietosuojan ja luottamuksellisuuden. Lisäksi tarjotuissa Palveluissa käytetään VeriSignin tarjoamia digitaalisia sertifikaattitakuita.

5.1. Myyjälle annetut takuut

5.2. Ostajille annetut takuut

6. Kampanjatarjoukset

StubHub voi tarjota Palvelumaksuistaan alennuksia tai tarjouksia, joiden ehdot ja laajuus ilmoitetaan etukäteen Verkkosivustolla ja jotka ovat tarkoituksellisesti laadittujen sääntöjen alaisia.

7. Tiedonannot

Yleisesti ottaen sekä paremman ja turvallisemman viestintätavan takaamiseksi kaikki tarjottuihin Palveluihin liittyvä ja StubHubin ja Käyttäjien (Ostajien tai Myyjien) välinen viestintä tapahtuu kirjallisesti sähköpostitse, joka toimii todisteena Palvelun käyttäjille ja StubHubin hallinnolle.

Poikkeustilanteissa, ja kun lähetettävät tiedonannot tai ilmoitukset ovat kiireellisiä, StubHub voi kuitenkin ottaa yhteyttä Käyttäjään aiemmin puhelimitse Käyttäjän rekisteröintilomakkeessa ilmoittamaan puhelinnumeroon vahvistaakseen sähköpostitse käsitellyn tiedonannon tai ilmoituksen. StubHub vahvistaa Myyjien julkaisemat Tarjoukset ja Ostajien hyväksynnät aina voimassa olevaan sähköpostiosoitteeseen, jonka Palvelun käyttäjä on ilmoittanut.

Kaikkia käyttäjän StubHubille lähettämiä tiedonantoja ja ilmoituksia pidetään voimassaolevina kaikkia tarkoituksia ja aikomuksia varten, kun ne on osoitettu StubHubille seuraavaan osoitteeseen: help@stubhub.fi Kaikkia StubHubin Käyttäjälle lähettämiä ilmoituksia pidetään voimassaolevina kaikkia tarkoituksia ja aikomuksia varten, kun ne on toimitettu jollakin seuraavista tavoista:

8. Logistiikka. Lippujen toimitus ja vastaanotto

StubHub tarjoaa Käyttäjille Lippujen toimitus- ja vastaanottopalvelun osana Palveluaan helpottaakseen kauppojen tekemistä. Tämä palvelu julkaistaan Verkkosivustolla ja StubHub määrittää sen tarkemmin, kun Käyttäjät vahvistavat kaupat. StubHub tarjoaa tämän palvelun kolmannen osapuolen toimitus- ja kuljetuspalvelujen tarjoajan kautta.

9. Verkkosivuston ja sen Palveluiden asianmukaisen käytön velvollisuus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkosivustoa ja sen kautta tarjottuja Palveluita lainsäädännön, palvelun Käyttöehtojen sekä muiden julkaistujen ilmoitusten, käyttösääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu toimimaan moraalisesti oikein, yleisesti hyväksytyllä tavalla ja hyvien tapojen mukaisesti.

Tästä johtuen Käyttäjä pidättäytyy käyttämästä mitään Palvelua tarkoituksiin, jotka saattaisivat häiritä kolmansien osapuolten oikeuksia tai etuja, tai jotka voisivat jollain tavalla vahingoittaa, tehdä käyttökelvottomaksi, ylirasittaa, heikentää tai haitata Palveluiden, tietokonelaitteistojen tai StubHubin, toisen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen Internet-käyttäjän tietokonelaitteistoille tallennettujen asiakirjojen, tiedostojen tai tietojen normaalia käyttöä, koskien sekä laitteistoja että ohjelmistoja.

10. Sisällön asianmukaisen käytön velvollisuus

Edellä mainitun mukaisesti, Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkosivuston kautta Käyttäjille tarjottua sisältöä, sisältäen rajoituksetta tekstit, valokuvat, grafiikat, kuvat, kuvakkeet, teknologiat, ohjelmistot, linkit, muu audiovisuaalinen sisältö, graafinen design ja lähdekoodi (jäljempänä "Sisältö") lainsäädännön, Käyttöehtojen ja muiden julkaistujen ilmoitusten, käyttösääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi käyttäjä sitoutuu toimimaan moraalisesti oikein, yleisesti hyväksytyllä tavalla ja hyvien tapojen mukaisesti, ja välttämään erityisesti seuraavia:

Käyttäjän tulee pidättäytyä hankkimasta tai yrittämästä hankkia sisältöä muilla menetelmillä tai toimenpiteillä kuin (tapauksesta riippuen) julkaistuilla tai tarkoitukseen suunnitelluilla menetelmillä tai toimenpiteillä sisältöä sisältävillä verkkosivuilla, tai, yleisesti ottaen Internetistä löytyvillä menetelmillä tai toimenpiteillä, jotta hän ei aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Verkkosivustolle, Palveluille ja/tai sisällölle.

11. Verkkosivuston ja sen Palveluiden käytön sallivien hyperlinkkien esittely

Käyttäjien ja yleisesti ottaen kaikkien henkilöiden, jotka haluavat luoda hyperlinkin verkkosivustonsa ja StubHub-verkkosivuston välille (jäljempänä "Hyperlinkki"), täytyy noudattaa seuraavia ehtoja:

12. Immateriaali- ja tekijänoikeudet. Ei lisensointia

Kaikki Verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit, kauppanimet ja ominaiset tunnukset ovat StubHubin tai kolmansien osapuolten omaisuutta, joten kenenkään ei tulisi missään tapauksessa olettaa, että Verkkosivuston ja/tai Palveluiden käyttö antaa Käyttäjälle mitään oikeutta näihin tavaramerkkeihin, kauppanimiin ja/tai ominaisiin tunnuksiin.

Lisäksi sisältö on StubHubin tai kolmansien osapuolten henkistä omaisuutta, jota ei voida pitää luovutettuna Käyttäjälle, tai jonka todellisia tai mahdollisia käyttöoikeuksia ei voida myöntää näiden Käyttöehtojen nojalla koskien sisältöä sen enempää kuin mitä Verkkosivuston ja Palveluiden käyttö ehdottomasti vaatii.

13. Takuiden ja vastuun rajoitukset

13.1. Verkkosivuston ja Palveluiden toimintaan liittyvien takuiden ja vastuiden rajoitukset

Saatavuus, jatkuvuus ja erehtyväisyys

StubHub ei takaa verkkosivuston ja sen palveluiden saatavuutta, jatkuvuutta ja toimivuutta. StubHub varoittaa Käyttäjiä Verkkosivuston ja sen Palveluiden toimintahäiriöistä etukäteen, kun se on kohtuuden rajoissa mahdollista. StubHub ei takaa olevansa erehtymätön eikä erityisesti mutta ei yksinomaan sitä, että Käyttäjät voivat käyttää Verkkosivustoa ja sen Palveluita tehokkaasti tai käyttää sivuja, joista Verkkosivusto koostuu tai joilta Palveluita tarjotaan.

StubHub ei hyväksy lain sallimissa puitteissa mitään vastuuta minkäänlaisista vahingoista, joita saattaa ilmetä Verkkosivuston ja sen Palveluiden toiminnan käytettävyyden tai jatkuvuuden puutteesta, Käyttäjien Verkkosivustolle ja sen Palveluille tekemistä petosyrityksistä, Verkkosivuston ja sen Palveluiden erehtyväisyydestä ja erityisesti, mutta ei yksinomaan pääsyn estymisestä sivuille, joista Verkkosivusto koostuu tai joista Palveluita tarjotaan.

13.2. Sisältöön liittyvien takuiden ja vastuiden rajoitukset

Laatu.

StubHub ei valvo eikä takaa, etteikö Sisällössä olisi viruksia tai muita elementtejä, jotka saattavat vaikuttaa tietokoneisiin (ohjelmistoon tai laitteistoon) tai järjestelmään tallennettuihin sähköisiin asiakirjoihin ja tiedostoihin.

StubHub ei ota vastuuta minkäänlaisista vahingoista, jotka saattavat johtua Sisällöstä olevista viruksista tai muista elementeistä, jotka saattavat vaikuttaa Käyttäjän tietokonejärjestelmään, sähköisiin asiakirjoihin tai tiedostoihin.

Totuudenmukaisuus, paikkansapitävyys, perusteellisuus ja ajankohtaisuus.

StubHub ei takaa Sisällön totuudenmukaisuutta, paikkansapitävyyttä, perusteellisuutta tai ajankohtaisuutta. StubHub ei ota vastuusta minkäänlaisista vahingoista, jotka saattavat johtua Sisällön totuudenmukaisuuden, paikkansapitävyyden, perusteellisuuden tai ajankohtaisuuden puutteesta.

13.3. Verkkosivuston, sen Palveluiden ja Sisällön käyttöön liittyvien takuiden ja vastuiden rajoitukset

StubHubilla ei ole velvollisuutta hallita Käyttäjien toimesta tapahtuvaa Verkkosivuston, sen Palveluiden ja sisällön käyttöä, eikä se tee niin. Erityisesti StubHub ei takaa, että Käyttäjät käyttävät Verkkosivustoa, sen Palveluita ja Sisältöä ajankohtaisten Käyttöehtojen mukaisesti, tunnollisesti ja harkitusti.

StubHubilla ei ole velvollisuutta vahvistaa Käyttäjien henkilöllisyyttä tai Käyttäjien toisille Käyttäjille tarjoamien tietojen totuudenmukaisuutta, paikkansapitävyyttä, perusteellisuutta ja/tai aitoutta, eikä se tee niin.

StubHub ei ota mitään vastuuta minkäänlaisista vahingoista, jotka saattavat johtua Käyttäjien toimesta tapahtuvan Palveluiden ja Sisällön käyttämisestä tai Käyttäjien toisille Käyttäjille tarjoamien tietojen totuudenmukaisuuden, paikkansapitävyyden, perusteellisuuden ja/tai aitouden puutteesta tai erityisesti, mutta ei yksinomaan, minkäänlaisista vahingoista, jotka saattavat johtua siitä, että Käyttäjä esiintyy kolmantena osapuolena missä tahansa Verkkosivuston kautta tehdyssä viestinnässä.

14. Henkilötietojen suojaus. Evästeiden käyttö

Käyttäjien tulee antaa StubHubille tiettyjä henkilökohtaisia tietoja (jäljempänä "Henkilötiedot") käyttääkseen joitakin Palveluita. StubHub käsittelee Henkilötietoja automaattisesti sen Henkilötietojen suojauskäytännössä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Tämä käytäntö löytyy Verkkosivustolta.

StubHub käyttää lain vaatimia suojaustasoja ja tietosuojaa sekä pyrkii asentamaan muita ylimääräisiä teknisiä suojaustapoja. Käyttäjän on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että Internet-tietoturvatoimet eivät ole täydellisiä.

StubHub voi käyttää omia evästeitään tai kolmansien osapuolten evästeitä, kun käyttäjä navigoi Verkkosivuston sivuilla. Verkkosivuston sivuilla mahdollisesti käytettävät evästeet liittyvät ainoastaan tietyn tietokoneen navigoijaan (anonyymiin Käyttäjään) eivätkä ne sisällä Käyttäjän etu- tai sukunimeä. Evästeiden ansiosta StubHub voi tunnistaa rekisteröityjen Käyttäjien navigointijärjestelmän ensimmäisen rekisteröintikerran jälkeen, jolloin heidän ei tarvitse rekisteröityä joka kerta käyttäessään heille tarjottuja sivuston alueita ja Palveluita. Käytetyt evästeet eivät voi lukea muiden tarjoajien luomia evästetiedostoja. Käyttäjät voivat säätää selaimiaan siten, että he saavat ruudulle ilmoituksen evästeiden vastaanottamisesta ja voivat estää evästeiden asentamisen kovalevylleen. Tutustu selaimesi ohjeisiin ja käyttöoppaisiin saadaksesi lisätietoja tästä aiheesta.

Verkkosivuston sivuilla käytettyjen evästeiden tarjoaja saattaa olla StubHub, jolloin ne tarjotaan sen toisilta palvelimilta, tai kolmansien osapuolten palvelimet, jotka tarjoavat Palveluita ja evästeitä StubHubille (esimerkiksi evästeet, joita käytetään tiedotteiden ja määritetyn Sisällön tarjoamiseen ja jotka näyttävät tiedotteita tai tiettyä Sisältöä Käyttäjille visuaalisesti ajallaan, sopivissa määrin ja esimääritetyssä muodossa). Käyttäjät saavat lisätietoja StubHubin käyttämistä evästeis Evästekäytännöstä

15. Palveluiden poistaminen ja keskeyttäminen

StubHub voi poistaa tai keskeyttää Palvelut milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta niille Käyttäjille, jotka eivät noudata ajankohtaisia Käyttöehtoja.

16. Voimassaolo ja lopetus

VVerkkosivuston Palveluiden ja muiden Palveluiden tarjonta kestää periaatteessa loputtomiin. StubHubilla on kuitenkin oikeus lopettaa tai keskeyttää Verkkosivuston Palvelut ja/tai muut Palvelut milloin tahansa. StubHub varoittaa kohtuuden rajoissa Verkkosivuston Palveluiden ja muiden tarjottujen Palveluiden lopettamisesta tai keskeyttämisestä mahdollisimman pian etukäteen.

17. Sovellettava lainsäädäntö ja toimivalta

Tämän Verkkosivuston tarjoama Palvelu ja ajankohtaiset Käyttöehdot ovat aina ja kaikilta osin Espanjan lain ja Espanjan lainsäädännön alaisia. Kuluttajien on huomattava, että sovelletaan myös sen jäsenvaltion lakisääteisiä kuluttajansuojasäännöksiä, jossa he asuvat. Lukuun ottamatta lainsäädännöllistä velvollisuutta, joka johtaa toisen lainsäädännön soveltamiseen, Osapuolet lähettävät kaikki ajankohtaisten Käyttöehtojen vastaiset ja tulkinnanvaraiset ristiriidat luopuen omista etuoikeuksistaan Espanjan Bilbaon tuomioistuimelle ja hovioikeudelle. Osapuolet lupautuvat kuitenkin tekemään parhaansa ratkaistakseen kaikki ristiriidat ystävällisellä tavalla.


1. heinäkuuta 2019 Olemme päivittäneet käyttäjäsopimustamme

Käyttäjäsopimuksen keskeiset muutokset:

Sopimusosapuoli - Muutimme osiota 2 vastaamaan sitä, että asiakkaan sopimusosapuoli voi vaihdella riippuen tapahtumasta, johon asiakas ostaa tai myy lippuja.

Jatkamalla StubHubin ja palveluidemme käyttöä hyväksyt päivitetyt sopimukset, ilmoitukset ja ehdot.

1. heinäkuuta 2019 käyttäjäsopimukseen tehdyt muutokset tulevat voimaan kaikille käyttäjille 1. elokuuta 2019.

Käytämme evästeitä parantaaksemme web-palveluitamme. Jos jatkat selaamista, katsomme, että hyväksyt niiden käytön. Lisätietoja Evästeiden käyttö:sta täällä.